• biuro@park-in.pl

Strefy Płatnego Parkowania

Elastyczne tworzenie Stref Płatnego Parkowania

Doradztwo eksperckieKoncepcja strefy płatnego parkowania

Korzystając z wieloletnich doświadczeń w tworzeniu stref płatnego parkowania, nasza kadra pomoże jednostce samorządu terytorialnego w stworzeniu koncepcji SPP. Zaproponujemy obszar strefy oraz zakres działań koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.

Na tym etapie przygotowujemy propozycje rozmieszczenia parkomatów, wstępny projekt organizacji ruchu i oznakowania obszaru SPP, a także propozycję stawek opłat i uchwały.

Wszystkie te elementy ocenimy również pod kątem finansowym, proponując najkorzystniejsze dla miasta rozwiązania.

Projekt organizacji ruchu i jego wykonanie

 W zależności od specyfikacji zamówienia firma wdraża gotowy lub swój zaakceptowany przez samorząd projekt organizacji ruchu. Wykonujemy oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania lub aktualizujemy dotychczasowe oznakowanie.

Dostawa i montaż parkomatów

Ten etap wdrożenia parkomatów wymaga uzyskania zgłoszeń budowlanych na usadowienie fundamentów parkomatów. Dalej wykonujemy prace budowlane i montażowe płyt fundamentowych, a następnie parkomatów. Ostatni proces to konfiguracja sprzętowa urządzeń, oznakowanie wg spisu ulic, przygotowanie informatyczne taryf i stawek opłat.

Wdrożenie płatności telefonem komórkowym

Wdrożenie płatności komórkowej odbywa się za pośrednictwem dostępnych na rynku wiodących operatorów płatności. Firma Park in Sp. z o.o. stara się uwzględnić dotychczasowych operatorów płatności mobilnych. Promujemy sprawdzone i stabilne systemy poboru opłat przy pomocy telefonów komórkowych. Priorytetem są trzy możliwości poboru opłat: start/stop – umożliwiających płacenie za rzeczywisty czas parkowania, a także przedpłatę za określony czas lub kwotę.

Wyposażenie i uruchomienie biura SPP

Należyte przygotowanie biura strefy to jedno z najważniejszych działań organizacyjnych przy konstruowaniu SPP. Wymaga nie tylko doboru odpowiedniego personelu BOK, ale również wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do zarzadzania projektem. Kadra rekrutowana jest zwykle na rynku lokalnym. Utworzenie biura to także wybór optymalnej lokalizacji i ergonomiczne urządzenie obiektu. Biuro na kilka lat staje się centrum zarzadzania SPP łącząc funkcje obsługi klienta, funkcje serwisowo-techniczne i kontrolne.

Menadżer i pracownicy biura odpowiadają za należyte prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, obieg dokumentów z urzędem miasta, a także wydawanie abonamentów i przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji.

Biuro SPP to także centrum techniczne integrujące urządzenia parkingowe, systemy kontroli, i system obsługi klientów.

Kontrola parkingów

Kontrola nieopłaconych miejsc postojowych spoczywa w rękach wykwalifikowanych pracowników Park in. Ich skuteczność w dużej mierze decyduje o powodzeniu całego projektu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ciągłej, profesjonalnej i skutecznej kontroli miejsc postojowych.

W ramach swoich obowiązków kontrolerzy rejestrują wykroczenia parkingowe, wystawiają zawiadomienia o opłacie dodatkowej, a także wykonują dokumentację fotograficzną niezbędną na etapie egzekucji administracyjnej.

Kluczem do wysokiego wnoszenia opłat za miejsca postojowe jest cykliczne obchodzenie strefy przez oznakowanych kontrolerów wyposażonych w optymalne narzędzia pracy.

  Integracja oprogramowania SPP – UM.

Dużym ułatwieniem w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania jest dobór odpowiedniego oprogramowania które tworzy bazy danych o nieopłaconych postojach, bazy abonamentów, czy ułatwia pracę rozliczeniowa biura. Firma Park in Sp. z o.o. korzysta z wyspecjalizowanych dostawców oprogramowania dedykowanego dla SPP.

Wykorzystujemy również funkcje mobline oprogramowania podczas kontroli miejsc parkingowych.

Serwis eksploatacyjny i techniczny urządzeń SPP

Serwisanci Park in Sp. z o.o. to ludzie wyszkoleni w obsłudze technicznej urządzeń parkingowych różnego rodzaju. Na co dzień prowadzą serwis eksploatacyjny parkomatów, utrzymują ich czystość i sprawność. W Park in pilnujemy by ewentualne usterki trwały jak najkrócej.

Rozliczanie utargów SPP.

Kolekcja utargów z parkomatów to jedna z wielu czynności wykonywanych przez pracowników SPP.

Pełną przejrzystość tego procesu zapewnia monitoring danych on-line. Funkcję wspomagającą do rozliczeń pełni dedykowane oprogramowanie. Menadżer biura SPP zestawia wszystkie utargi w jedno rozliczenie i przedkłada odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta na każdy okres rozliczeniowy.