• biuro@park-in.pl

Parkingi prywatne

Uporządkujemy przestrzeń parkingową, zwiększymy rotację pojazdów, uprościmy proces parkowania dla klientów.

Jak wygląda proces organizacji parkingu komercyjnego w Park In:

Analiza potrzeb – projekt parkingu.

Początek działania Park in Sp. z o.o. w takich przypadkach to analiza miejsca oraz jego otoczenia. Etap ten wymaga  opracowania kompleksowego projektu parkingu zarówno pod kątem organizacji ruchu, rozwiązań technicznych jak i  parametrów finansowych.

Organizacja parkingu

Organizacja parkingu polega na właściwym skonfigurowaniu systemów parkingowych pod dany projekt. W zależności od typu parkingu dopasowujemy parkomaty, urządzenia kontrolerskie, systemy szlabanowe, kasowe i inne. Całość integrujemy w miejscu zarzadzania parkingiem. Wykonujemy niezbędne prace budowlane, montażowe i informatyczne.

Zarzadzanie parkingiem

Powierzenie nam czynności związanej z zarządzaniem parkingiem zapewnia płynne działanie projektu zgodnie z wcześniejszym projektem. Park in dobiera i szkoli kadrę, przeprowadza okresowe serwisy urządzeń, sprawuje pełną kontrolę techniczną i administracyjną nad obiektem podczas całej umowy.

Obiekt handlowy Wrocław. Działania – projekt organizacji ruchu, instalacja parkomatów z darmowym czasem parkowania, konfiguracja opłat, wdrożenie oznakowania. Bieżąca obsługa obiektu: serwis urządzeń, kontrola parkingu i obsługa finansowa.