• biuro@park-in.pl

Koncepcje Stref

Czy wiecie, że w ciągu doby samochód parkuje 95% czasu zajmując przestrzeń publiczną miasta?

Park in Sp z o.o. proponuje nowoczesne rozwiązania techniczne i inżynieryjne, kompleksowe zarządzanie i optymalne wykorzystanie miejsc postojowych. Nasze działania poprzedzamy staranną analizą miejsc parkingowych oraz ich otoczenia, po to by zaprojektować najlepsze rozwiązania.

Korzystając z doświadczeń w tworzeniu stref płatnego parkowania, nasza kadra pomoże każdej jednostce samorządu terytorialnego w stworzeniu koncepcji SPP. Zaproponujemy obszar strefy oraz zakres działań koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.

Na tym etapie przygotowujemy dla miasta:

  • Optymalny pod względem ekonomicznym i organizacyjnym obszar strefy. Przeanalizujemy otoczenie strefy, uwzględnimy parkingi w jej otoczeniu, naturalne bariery, specyfikację ruchu dla danych parkingów. Przeanalizujemy konieczność wydzielenia zróżnicowanych stref postojowych. Przedłożymy listę ulic i liczbę miejsc wchodzących w skład SPP.
  • Propozycję rozmieszczenia parkomatów. W oparciu o istniejący w mieście projekt organizacji ruchu, zaproponujemy konieczne zmiany oraz  wskażemy najlepsza lokalizację urządzeń parkingowych. Zaproponujemy dodatkowe warianty płatności w SPP w oparciu o pieniądz elektroniczny.
  • Projekty lokalizacji parkomatów .  W ramach koncepcji SPP, w uzgodnieniu z wykonawcą, przygotujemy i złożymy niezbędną dokumentację w zakresie lokalizacji parkomatów;
  • Uchwałę dla strefy płatnego parkowania.  Przygotujemy zgodną z przepisami i obecnymi trendami branży uchwałę o Strefie Płatnego Parkowania wraz z propozycję stawek, godzin funkcjonowania, odpowiednimi regulacjami w zakresie wydawania abonamentów.
  • Regulamin Strefy Płatnego Parkowania. Przygotowany regulamin SPP wskaże: sposoby płatności w SPP, określi co się stanie w przypadku braku wniesienia opłaty przez kierowcę oraz sposób prowadzenia kontroli.
  • Propozycje technologiczne i informatyczne. Zaproponujemy pakiet rozwiązań organizacyjnych SPP.
  • Uzasadnienie dla wdrożenia SPP

Wszystkie wymienione elementy ocenimy pod kątem finansowym. Oszacujemy prognozę obrotów dla skonstruowanej na powyższych zasadach SPP, proponując najkorzystniejsze dla miasta rozwiązania.

Na etapie tworzenia opracowania, jak i po jego wykonaniu świadczymy doradztwo eksperckie w zakresie wdrożenia SPP.